האיכויות השונות של חלקי הצמח

לכל צמח ולחלקיו השונים ישנן איכויות שונות הקשורות לתפקידו של אותו החלק בצמח עצמו ובמארג הצמחייה הכללי. ישנם עצים שגזעיהם בני עשרות, מאות או אלפי שנים. האינפורמציה השמורה בתוכם עתיקה ויקרה, כזו שעמדה איתנה אל מול שינויים והתחלפויות, תקופות של איזון ותקופות של חוסר איזון.
קליפותיהם של הצמח מהוות שכבת הגנה על הצמח. טמון בהן ידע על התקשורת עם הסביבה, על שמירה על הגבולות הפנימיים של הצמח, וכן היכולת להפריש שרף על מנת לרפא את פצעיו. שורשי הצמח מחזיקים בתוכם את היכולת למשוך חומרים מזינים ממעמקי האדמה. הם אוגרים אותם בקרבם ומשמשים מקור עצום להזנה עמוקה וחיונית. זרעי הצמחים הם הליבה הגנטית של הצמח שנתהוותה במהלך אבולוציה ארוכה. עלים מתקשרים עם מעגלי האור והחושך היומיים ועם היכולת להתמיר פחמן לחמצן. פרחים מתקשרים עם התחלפות עונות השנה ועם בעלי החיים שבסביבתו, פירות הצמח מתקשרות למעגל ההזנה ההדדית של המערכת האקולוגית המקומית, וגרעיניהם משמשים אותו להפצה ולהתרבות. וכן הלאה.
המערך האדיר של עולם הצומח שומר בנאמנות על האיזון המורכב והמדויק של הטבע, וכחלק ממערך זה הוא מחזיק ביכולת והטבע גם את הידע הדרוש בכדי לאזן את שיצא מאיזון ולרפא את שנפגע.