דיקור סיני

הדיקור הסיני הוא שיטת ריפוי עתיקה, שמזה אלפי שנים משמשת לטיפול בכאבים ובמחלות באמצעות עירור מנגנוני הריפוי הטבעיים של הגוף והשבת האיזון הפנימי של האדם.
הרפואה הסינית מבוססת על ידע עמוק ועתיק אודות נתיבי זרימת האנרגיה בתוכנו, ועל הקשר בין ערוצים אלה לבין איברינו הפנימיים. על פי ראיה זו ישנם שנים עשר איברים פנימיים, אשר אחראים על כל התפקודים החיוניים שלנו בכל הרבדים: ברמה הפיזיולוגית, הרגשית, הנפשית והרוחנית.
האיברים הפנימיים מחוברים ביניהם וכן מחוברים אל הגפיים ואל הראש בתעלות אנרגטיות המכונות "מרידיאנים". לאורך תעלות אלה קיימות נקודות, בהן האנרגיה מצטברת ומקבלת "אופי" מסוים. עירור של נקודות אלה משחרר חסימות מן המערכת האנרגטית שלנו, ומשיב את האיברים הפנימיים לתפקודם התקין. תפיסה זו רואה את האדם כמכלול ומאבחנת את הכאבים והמחלות שלנו לא כבעיה נקודתית, אלא כמצב של חוסר איזון בין מערכות שונות. לכן חשוב לנו להכיר כל מי שמגיע אלינו לטיפול בצורה נרחבת ומעמיקה.